Toegankelijkheid

Skip to main content

Ongevraagd advies - Ontmoetingsfunctie zwembaden en MFA's - 24 april 2021.

Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Moerdijk,

t.a.v. wethouder mevr. D.J. Brummans en wethouder dhr. E. Schoneveld,

Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

           

Klundert, april 2021

Onderwerp: Ontmoetingsfunctie zwembaden en multifunctionele accommodaties

Kenmerk: BR202104244WmoR

Geacht college,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het het raadsvoorstel Onderzoek toekomst multifunctionele accommodaties en enigszins in relatie daarmee het raadsvoorstel Voorkeursscenario toekomst Complex de Niervaert.

Beide voorstellen hebben betrekking op accommodaties die een belangrijke ontmoetingsfunctie vervullen in onze gemeente. Een functie die steeds belangrijker wordt.

Wij begrijpen dat de instandhouding van uw vastgoedportefeuille een behoorlijke druk op de gemeentebegroting geeft en zijn het met u eens dat het van belang is de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook is het goed om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt.

Bij het lezen van met name het raadsvoorstel over de multifunctionele accommodaties bekruipt ons echter het gevoel dat uw college van mening is dat er met de huidige exploitatiewijze teveel geld is gemoeid en dat het ‘anders en met minder zal moeten’.

U ziet het dan ook als een uitdaging om de omvangrijke vastgoedportefeuille van de gemeente duurzaam te bekostigen en dat, we citeren uit het raadsvoorstel, het dan ook van belang is om gefundeerd keuzes te maken ten aanzien van instandhouding van voorzieningen als MFA’s/gemeenschapshuizen.

Wij kunnen dit niet anders lezen dan dat u sluiting van een of meerdere MFA’s niet uitsluit.

Daarom willen u nadrukkelijk wijzen op de ontmoetingsfunctie van deze accommodaties.

Een functie die u niet direct geld oplevert en zelfs geld zal kosten

Echter, bij het wegvallen van deze functie zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor het welbevinden van de mensen die deze functie juist zo hard nodig hebben. Gevolgen die niet in geld zijn uit te drukken maar ongetwijfeld ook forse financiële consequenties zullen hebben.

Wij hopen dan ook van harte dat onze vrees die wij hierbij aan u voorleggen ongegrond zal zijn en dat onze inwoners (en toch zeker de doelgroep waarvoor wij belangenbehartiger zijn) nog tot in lengte van jaren van de ontmoetingsfunctie van onze MFA’s gebruik zullen kunnen blijven maken.

Met vriendelijke groet,

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

W. Tolenaars, Secretaris.