Toegankelijkheid

Skip to main content

Links naar andere, nuttige websites

Op deze pagina treft u links aan naar organisaties, zoals de overheid of belangenorganisaties, die van nut kunnen zijn voor mensen met maatschappelijke ondersteuning.

ons moerdijk

OnS Moerdijk (voorheen 1-Loket) is het voorportaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente Moerdijk. Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn: https://www.ons-moerdijk.nl/ondersteuning-amp-activiteiten

logo gemeente Moerdijk

Op de website van gemeente Moerdijk vindt u alle informatie over producten en diensten die de  gemeente Moerdijk aanbiedt. https://www.moerdijk.nl/ .   Informatie over de Wmo en het Wmo-Loket:  https://www.moerdijk.nl/web/Maatschappelijke-ondersteuning/Wmo-loket.html

iederin

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of met een chronische ziekte. Ieder(in) wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen. Zij maken zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunnen lid worden van Ieder(in).
https://iederin.nl/

 logo_koepel_2023.jpg

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. Zij inspireren zo met nieuwe inzichten en geven  tools om het advieswerk werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen ze adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau: https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

  zorgbelang

Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. het is belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past: https://www.zorgbelang-nederland.nl/

  Mantelzorgnl.jpeg

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur:  https://www.mantelzorg.nl/

 Rijksoverheid

De website van de Rijksoverheid is een gezamenlijke website van de 12 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl kunt u hierover informatie vinden:  https://www.rijksoverheid.nl/