Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2023. - 19 september 2022.

College van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de mevrouw P. Joosten,

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen.

 

Klundert, 19 september 2022

Onderwerp: Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2023.

Kenmerk: AD20220919-8WmoR

 

Geacht College,

De Wmo-Raad is gevraagd om advies uit te brengen over de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2023.

De raad heeft op 7 september 2022 de gewijzigde concept-Verordening Maatschappelijk ondersteuning Moerdijk 2023 en de zogenaamde ‘was-wordt lijst’ ontvangen en kennisgenomen van de inhoud.

Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde wijziging.

 

Hierbij wordt opgemerkt, dat dit advies zich beperkt tot de wijzigingen in de Verordening.

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.