Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023 - 15 december 2022.

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. de mevrouw P. Joosten,

Pastoor van Kessellaan 15 - 4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 15 december 2022

Onderwerp: 20221214 Advies WmoRaad Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023

Kenmerk: AD20221215-9WmoR

 

Geacht College,

De Wmo-Raad is gevraagd om advies uit te brengen over de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023.

De raad heeft op 14 september 2022 de gewijzigde concept- Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023 en de zogenaamde ‘was-wordt lijst’ ontvangen en kennisgenomen van de inhoud.

Op 29 november ontvingen wij antwoorden op de door ons gestelde vragen. Ook de op basis hiervan gemaakte aanpassingen in de concept-beleidsregels zijn toegelicht en wij zijn daar positief over.

Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen in de Beleidsregels.

Hierbij wordt opgemerkt, dat dit advies zich beperkt tot de wijzigingen in de Beleidsregels.

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.