Toegankelijkheid

Skip to main content

Aanvullend advies HHO en Begeleiding, Adviesraden D-6 Gemeenten, 15 november 2021.

ADVIESRADEN D-6 GEMEENTEN

Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk, Zundert

Betreft: Aanvullend advies HHO en begeleiding.

Aan de Adviesraden van de samenwerkende D-6 gemeenten is input gevraagd voor de

implementatieplannen HO en BG.

Onderwerpen m.b.t aanleveren input implementatie

o Communicatie met de client

o Zorgcontinuïteit/ Overdracht/ Overgang naar nieuwe overeenkomst

o Service & dienstverlening

o Onafhankelijke clientondersteuning

Op maandag 15 november 2021 hebben delegaties van de gemeenten Halderberge, Rucphen,

Moerdijk en Zundert via teams over bovenstaande onderwerpen gesproken. Daarbij werd het

conceptadvies van de WMO Raad Moerdijk gebruikt.

We zijn als advies tot de volgende stellingen/opmerkingen gekomen:

1. Communicatie met de cliënt

 • Tijdige, duidelijke en juiste communicatie door de partij die het best bekend is met de cliënt.

Dit zal vaak de zorgaanbieder zijn. Deze zijn vaak beter bekend met de “leefwereld” van de

cliënt dan de gemeente.

Zorg dat er altijd een mantelzorger of andere vorm van cliëntondersteuning bij aanwezig is.

 • Heldere, duidelijke communicatie met aandacht voor minder taalvaardige/ anderstalige

cliënten.

 • (Geen ‘overkill’ aan complexe brieven)
 • Gratis, goed bereikbaar telefoonnummer tijdens de implementatiefase (eerste drie maanden

ofzo) voor alle vragen, ook een noodnummer buiten kantooruren zou wenselijk zijn. Dit kan

natuurlijk in D-6 verband.

 • Uiteraard ook communicatie via website of evt. chat, maar wij gaan ervanuit dat een groot

deel van de doelgroep niet digitaal vaardig is en/of de financiële mogelijkheden niet heeft

voor digitale communicatie.

2. Zorgcontinuïteit/Overdracht/Overgang naar nieuwe overeenkomst

 • Uitgangspunt is het continueren van een vaste medewerker, ook als een ander bedrijf de

aanbesteding krijgt.

 • Wij verwachten een naadloze overgang van hulpverlening.
 • Een vaste medewerker, uiteraard met uitzondering van vakanties of door andere

omstandigheden van lange afwezigheid.

3. Service & dienstverlening

 • Uitgaan van de vraag van de cliënt, niet van het contract/aangeboden product
 • Goede samenwerking tussen de verschillende dienstverleners bij één cliënt en één

regievoerder/één regisseur per cliënt van alle hulpverleners die bij de cliënt komen.

 • Deze regievoerder/regisseur moet bekend zijn bij de cliënt en bereikbaar zijn per

telefoon/app of e-mail.

4. Onafhankelijke cliëntondersteuning.

 • De cliënt moet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Onafhankelijkheid is noodzakelijk om de juiste kwaliteit te borgen.
 • De onafhankelijke cliëntondersteuning moet eenvoudig en direct te bereiken zijn (via

telefoon) en niet via een zorgverlener.

 • Indien nodig heeft de onafhankelijke clientondersteuner ook contact met de mantelzorger.

Algemeen

Wij adviseren de D-6 gemeenten om te komen tot eenduidige communicatie via hun websites op het

gebied van het Sociaal Domein. Cliënten weten vaak de weg niet te vinden op de verschillende

moeilijke websites. Een goed voorbeeld is de website van https://www.ons-moerdijk.nl  of komen tot

één loket in elke gemeente met als voorbeeld van ‘Vraagwijzer” in de gemeente Zundert.

Namens de genoemde Adviesraden Sociaal Domein,

Jan Koetsenruijter, Voorzitter.