Werkwijze Wmo-Raad gemeente Moerdijk

De Wmo-Raad bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de gemeente Moerdijk. Zij behartigen vanuit hun ervaring, kennis of deskundigheid, de belangen van de burgers die een beroep moeten doen op de Wmo.

De Wmo-Raad vergadert één keer per maand en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Verder fungeert er een dagelijks bestuur, die de vergadering voorbereidt en de financiën beheert.

Om de veelheid van taken en contacten goed te kunnen beheren zijn werkgroepen gevormd, die gelinkt zijn aan de wettelijke (deel)gebieden van de Wmo wet- en regelgeving.

Er is gekozen voor de volgende indeling:

  Produkt of Dienst Wie inhoud
       
1 Vervoer Pim Kapitein Deeltaxivervoer, Valys
  en   Individueel schoolvervoer
      Parkeerbeleid en vergunningen
  toegankelijkheid stad en dorp Liesbeth Plaizier Alle openbare gebouwen, maar ook een
      beleid voor alle alle andere gebouwen
      zoals winkels, restaurants etc.  Inclusiemaatschappij
2 Hulpmiddelen Monique Schoep Traplift en overige woningaanpassingen
    Liesbeth Plaizier Hulpmiddelen Blinden&Slechtzienden
    Elian van Adrichem  Hulpmiddelen Doven
      Loophulpmiddelen-Rolstoelen
      Scootmobiel & driewielfietsen
3 Week op orde en mantelzorg Pim Kapitein Dagbesteding, respijtzorg, kortdurend verblijf
  mogelijk maken Ineke Hoogland Begeleiding, wijkzuster, beschermd wonen,
    Marga Schoep mantelzorg
4 Huishoudelijke hulp Bob de Jong Alle hulp behalve de lijfelijke hulp
    zoals verstrekt wordt door de
      ziektenkostenverzekeraar.
      PGB
5 Clientondersteuning Bob de Jong Wmo-loket, voorlichting, communicatie,
  communicatie Marga Haazelager (onafh.) cliëntondersteuning
6 DB functies Ger Bons voorbereiden vergaderingen
    Bart Bakker PR, leden, website, secretariaat, pol.partijen,
    Pim Kapitein regionale ontwikkelingen