Wat doet de Wmo-Raad?

Welkom op de site van de Wmo-Raad gemeente Moerdijk.

De Wmo-Raad is een adviesorgaan van het college van de gemeente Moerdijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo heeft als doel de inwoners van de gemeente zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Dit geldt niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook voor onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport.

De Wmo-Raad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert. Met de adviezen hoopt de Wmo-Raad te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarnaast is de Wmo-Raad een sparring- en overleg partner van de gemeente (en meer in het bijzonder de verantwoordelijke wethouder), waarbij veel lopende zaken besproken worden.

De Wmo-Raad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de Wmo.

Uiteraard willen de leden graag weten wat er leeft en speelt opdat zij kunnen leren van uw ervaringen. Heeft u suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo-Raad er aandacht aan moet besteden, laat het hen dan weten!

U kunt mailen naar secretaris@wmoraadmoerdijk.nl of u vult het contactformulier in op deze site. Het staat u ook vrij om rechtstreeks contact op te nemen met een van de leden die u kent.

Heeft u ondersteuning nodig om zelfstandig te blijven wonen of om mee te doen in de maatschappij en zoekt u een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk.

> Lees meer