Welkom op de site van Wmo-Raad Moerdijk!

Wat is de Wmo 2015, (wet maatschappelijke ondersteuning)

Het doel van de Wmo is dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven functioneren. Soms lukt dit niet vanwege ouderdom, handicap of psychische problemen. De burger kan dan voor hulp en ondersteuning terecht bij de gemeente. De gemeente regelt de Wmo. Het uitgangspunt is dat de hulp van de gemeente aanvullend is op wat u zelf kunt of wat anderen voor u kunnen betekenen.
Het gaat bijvoorbeeld om vragen op het gebied van:

  • Aanpassingen in de woning
  • Vervoer in eigen regio
  • Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning om de mantelzorg tijdelijk te ontlasten
  • Bescherm wonen, voor mensen met een psychische stoornis
  • Opvang in het geval van huiselijk geweld
  • Hulp bij het huishouden

Het doel van de Wmo-Raad is om het gemeentelijk beleid actief en positief-kritisch te volgen bij de uitvoering van de Wmo regels. Wij kunnen dit echter niet alleen, uw mening en ervaringen zijn voor ons van belang. U kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Uw inbreng kan leiden tot een weloverwogen advies naar de Gemeente.

De Wmo-Raad heeft een folder die u kunt downloaden . U vindt deze folder onder het kopje wat doen we

Gemeente Moerdijk

Nieuws

Koepel Wmo-raden nieuwsbrief 44 / januari 2015

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Koepel in 2014. De volgende nieuwsbrief ontvangt u als de transitiedatum van 1 januari 2015 reeds gepasseerd is. Dan zijn de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. We verwachten dat de vele open ‘eindjes’ voor de burger, de Wmo-raden en de gemeenten zich zullen vertalen in veel berichten, klachten, meldingen en ander nieuws. Naar verwachting zal het meldpunt van Koepel, www.wmomelden.nl na 1 januari druk worden bezocht en we verwachten veel vragen en meldingen.

Lees meer...

Uitgave dienstencheques voor inzet huishoudelijke hulp

De rijksoverheid heeft voor 2015 en 2016 via een regeling toelage huishoudelijke hulp geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor extra hulp bij het huishouden. Voor de gemeente Moerdijk gaat het om €167.972 voor zowel 2015 als 2016. Het Rijk stelt aan de inzet van de toelage bepaalde eisen. Zo moet de inzet van de middelen leiden tot meer behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg en tot de inzet van extra uren huishoudelijk hulp.

Lees meer...

Nieuws van de voorzitter

2015 is een maand oud

De uitvoering van de nieuwe wetten in het sociale domein is per 1 januari in werking getreden. Nu is het afwachten wat de gevolgen zijn voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. Dat gaan we dan ook doen. Vanuit de Wmo.-raad met informatie van de achterban en van de gemeente. Gevraagd en ongevraagd advies dat hoort tot onze taak. Meer dan ooit moeten we rond kijken om zeker te weten of er niemand tussen de wal en het schip valt.

Lees meer...

Contact